Privacyverklaring

triangle

Privacyverklaring

SophieBella kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SophieBella en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SophieBella verstrekt. SophieBella kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.

Waarom SophieBella gegevens nodig heeft

SophieBella verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan SophieBella uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang SophieBella gegevens bewaart

SophieBella bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

SophieBella verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sophiebella.nl of maak gebruikt van ons contactformulier SophieBella zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

SophieBella neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SophieBella maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SophieBella verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@sophiebella.nl of maak gebruik van ons contactformulier. Deze website is een website van SophieBella. U vindt onze adresgegevens op de contactpagina van deze website.